TotalsCalculation

ListColumn.TotalsCalculation property

Liste sütununun Toplamlar satırındaki hesaplama türünü alır ve ayarlar.

public TotalsCalculation TotalsCalculation { get; set; }

Ayrıca bakınız