ListColumnCollection

ListColumnCollection class

Tüm öğelerin bir koleksiyonunu temsil eder.ListColumn Belirtilen ListObject nesnesindeki nesneler.

public class ListColumnCollection : CollectionBase<ListColumn>

Özellikleri

İsim Tanım
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; } Dizine göre ListColumn’u alır. (2 indexers)
Item { get; set; }

yöntemler

İsim Tanım
BinarySearch(ListColumn)
BinarySearch(ListColumn, IComparer<ListColumn>)
BinarySearch(int, int, ListColumn, IComparer<ListColumn>)
Clear()
Contains(ListColumn)
CopyTo(ListColumn[])
CopyTo(ListColumn[], int)
CopyTo(int, ListColumn[], int, int)
Exists(Predicate<ListColumn>)
Find(Predicate<ListColumn>)
FindAll(Predicate<ListColumn>)
FindIndex(Predicate<ListColumn>)
FindIndex(int, Predicate<ListColumn>)
FindIndex(int, int, Predicate<ListColumn>)
FindLast(Predicate<ListColumn>)
FindLastIndex(Predicate<ListColumn>)
FindLastIndex(int, Predicate<ListColumn>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<ListColumn>)
GetEnumerator()
IndexOf(ListColumn)
IndexOf(ListColumn, int)
IndexOf(ListColumn, int, int)
LastIndexOf(ListColumn)
LastIndexOf(ListColumn, int)
LastIndexOf(ListColumn, int, int)
RemoveAt(int)

Ayrıca bakınız