TableDataSourceType

TableDataSourceType enumeration

Tablonun veri kaynağı türünü temsil eder.

public enum TableDataSourceType

değerler

İsim Değer Tanım
Worksheet 0 Excel Çalışma Sayfası Tablosu
SharePoint 1 SharePoint bağlantılı List Okuma-yazma
XML 2 XML eşleyici Table
QueryTable 3 Sorgu Tablosu

Ayrıca bakınız