TableStyleCollection

TableStyleCollection class

Tüm özel tablo stillerini temsil eder.

public class TableStyleCollection : CollectionBase<TableStyle>

Özellikleri

İsimTanım
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Dizine göre tablo stilini alır. (2 indexers)
Item { get; set; }

yöntemler

İsimTanım
AddPivotTableStyle(string)Özel bir pivot tablo stili ekler.
AddTableStyle(string)Özel bir tablo stili ekler.
BinarySearch(TableStyle)
BinarySearch(TableStyle, IComparer<TableStyle>)
BinarySearch(int, int, TableStyle, IComparer<TableStyle>)
Clear()
Contains(TableStyle)
CopyTo(TableStyle[])
CopyTo(TableStyle[], int)
CopyTo(int, TableStyle[], int, int)
Exists(Predicate<TableStyle>)
Find(Predicate<TableStyle>)
FindAll(Predicate<TableStyle>)
FindIndex(Predicate<TableStyle>)
FindIndex(int, Predicate<TableStyle>)
FindIndex(int, int, Predicate<TableStyle>)
FindLast(Predicate<TableStyle>)
FindLastIndex(Predicate<TableStyle>)
FindLastIndex(int, Predicate<TableStyle>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<TableStyle>)
GetBuiltinTableStyle(TableStyleType)Yerleşik tablo stilini alır
GetEnumerator()
IndexOf(TableStyle)
IndexOf(TableStyle, int)
IndexOf(TableStyle, int, int)
LastIndexOf(TableStyle)
LastIndexOf(TableStyle, int)
LastIndexOf(TableStyle, int, int)
RemoveAt(int)

Ayrıca bakınız