TableStyleElement

TableStyleElement class

Tablo stilinin öğesini temsil eder.

public class TableStyleElement

Özellikleri

İsim Tanım
Size { get; set; } Tek bir şeritleme bandındaki satır veya sütun sayısı. Yalnızca tür firstRowStripe, secondRowStripe, firstColumnStripe veya secondColumnStripe olduğunda geçerlidir.
Type { get; } Öğe türünü alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetElementStyle() Öğe stilini alır.
SetElementStyle(Style) Öğe stilini ayarlar.

Ayrıca bakınız