TableStyleElementCollection

TableStyleElementCollection class

Tablo stilinin tüm öğelerini temsil eder.

public class TableStyleElementCollection : CollectionBase<TableStyleElement>

Özellikleri

İsim Tanım
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; } Dizine göre tablo stilinin bir öğesini alır. (2 indexers)
Item { get; set; }

yöntemler

İsim Tanım
Add(TableStyleElementType) Bir öğe ekler.
BinarySearch(TableStyleElement)
BinarySearch(TableStyleElement, IComparer<TableStyleElement>)
BinarySearch(int, int, TableStyleElement, IComparer<TableStyleElement>)
Clear()
Contains(TableStyleElement)
CopyTo(TableStyleElement[])
CopyTo(TableStyleElement[], int)
CopyTo(int, TableStyleElement[], int, int)
Exists(Predicate<TableStyleElement>)
Find(Predicate<TableStyleElement>)
FindAll(Predicate<TableStyleElement>)
FindIndex(Predicate<TableStyleElement>)
FindIndex(int, Predicate<TableStyleElement>)
FindIndex(int, int, Predicate<TableStyleElement>)
FindLast(Predicate<TableStyleElement>)
FindLastIndex(Predicate<TableStyleElement>)
FindLastIndex(int, Predicate<TableStyleElement>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<TableStyleElement>)
GetEnumerator()
IndexOf(TableStyleElement)
IndexOf(TableStyleElement, int)
IndexOf(TableStyleElement, int, int)
LastIndexOf(TableStyleElement)
LastIndexOf(TableStyleElement, int)
LastIndexOf(TableStyleElement, int, int)
RemoveAt(int)

Ayrıca bakınız