TableStyleElementType

TableStyleElementType enumeration

Tablo veya Özet Tablo stili öğe türünü temsil eder.

public enum TableStyleElementType

değerler

İsim Değer Tanım
BlankRow 18 PivotTable’ın boş satırları için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstColumn 8 Tablonun ilk sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstColumnStripe 3 Tablonun ilk sütun şeritleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstColumnSubheading 22 PivotTable’ın ilk sütun alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstHeaderCell 11 Tablonun ilk başlık satırı hücresine uygulanan tablo stili öğesi.
FirstRowStripe 5 Tablonun ilk satır şeritleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstRowSubheading 25 PivotTable’ın ilk satır alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstSubtotalColumn 15 PivotTable’ın ilk ara toplam sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstSubtotalRow 19 Pivot tablonun ilk ara toplam satırına uygulanan tablo stili öğesi.
GrandTotalColumn 28 Özet tablonun genel toplam sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
GrandTotalRow 29 Özet tablonun genel toplam satırına uygulanan tablo stili öğesi.
FirstTotalCell 13 Tablonun ilk toplam satır hücresine uygulanan tablo stili öğesi.
HeaderRow 9 Tablonun başlık satırına uygulanan tablo stili öğesi.
LastColumn 7 Tablonun son sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
LastHeaderCell 12 Tablonun son başlık satırı hücresine uygulanan tablo stili öğesi.
LastTotalCell 14 Tablonun son toplam satır hücresine uygulanan tablo stili öğesi.
PageFieldLabels 1 Özet tablonun sayfa alanı etiketleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
PageFieldValues 2 Özet tablonun sayfa alanı değerleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondColumnStripe 4 Tablonun ikinci sütun şeritleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondColumnSubheading 23 Özet tablonun ikinci sütun alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondRowStripe 6 Tablonun ikinci satır şeritleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondRowSubheading 26 Özet tablonun ikinci satır alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondSubtotalColumn 16 PivotTable’ın ikinci ara toplam sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondSubtotalRow 20 PivotTable’ın ikinci ara toplam satırına uygulanan tablo stili öğesi.
ThirdColumnSubheading 24 PivotTable’ın üçüncü sütun alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
ThirdRowSubheading 27 PivotTable’ın üçüncü satır alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
ThirdSubtotalColumn 17 Özet tablonun üçüncü ara toplam sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
ThirdSubtotalRow 21 PivotTable’ın üçüncü ara toplam satırı için geçerli olan tablo stili öğesi.
TotalRow 10 Tablonun toplam satırına uygulanan tablo stili öğesi.
WholeTable 0 Tablonun tüm içeriğine uygulanan tablo stili öğesi.

Ayrıca bakınız