TableStyleElementType

TableStyleElementType enumeration

Tablo veya Özet Tablo stili öğe türünü temsil eder.

public enum TableStyleElementType

değerler

İsimDeğerTanım
BlankRow18PivotTable’ın boş satırları için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstColumn8Tablonun ilk sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstColumnStripe3Tablonun ilk sütun şeritleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstColumnSubheading22PivotTable’ın ilk sütun alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstHeaderCell11Tablonun ilk başlık satırı hücresine uygulanan tablo stili öğesi.
FirstRowStripe5Tablonun ilk satır şeritleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstRowSubheading25PivotTable’ın ilk satır alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstSubtotalColumn15PivotTable’ın ilk ara toplam sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
FirstSubtotalRow19Pivot tablonun ilk ara toplam satırına uygulanan tablo stili öğesi.
GrandTotalColumn28Özet tablonun genel toplam sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
GrandTotalRow29Özet tablonun genel toplam satırına uygulanan tablo stili öğesi.
FirstTotalCell13Tablonun ilk toplam satır hücresine uygulanan tablo stili öğesi.
HeaderRow9Tablonun başlık satırına uygulanan tablo stili öğesi.
LastColumn7Tablonun son sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
LastHeaderCell12Tablonun son başlık satırı hücresine uygulanan tablo stili öğesi.
LastTotalCell14Tablonun son toplam satır hücresine uygulanan tablo stili öğesi.
PageFieldLabels1Özet tablonun sayfa alanı etiketleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
PageFieldValues2Özet tablonun sayfa alanı değerleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondColumnStripe4Tablonun ikinci sütun şeritleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondColumnSubheading23Özet tablonun ikinci sütun alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondRowStripe6Tablonun ikinci satır şeritleri için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondRowSubheading26Özet tablonun ikinci satır alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondSubtotalColumn16PivotTable’ın ikinci ara toplam sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
SecondSubtotalRow20PivotTable’ın ikinci ara toplam satırına uygulanan tablo stili öğesi.
ThirdColumnSubheading24PivotTable’ın üçüncü sütun alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
ThirdRowSubheading27PivotTable’ın üçüncü satır alt başlığı için geçerli olan tablo stili öğesi.
ThirdSubtotalColumn17Özet tablonun üçüncü ara toplam sütunu için geçerli olan tablo stili öğesi.
ThirdSubtotalRow21PivotTable’ın üçüncü ara toplam satırı için geçerli olan tablo stili öğesi.
TotalRow10Tablonun toplam satırına uygulanan tablo stili öğesi.
WholeTable0Tablonun tüm içeriğine uygulanan tablo stili öğesi.

Ayrıca bakınız