TotalsCalculation

TotalsCalculation enumeration

Liste sütununun Toplamlar satırındaki hesaplamanın türünü belirler.

public enum TotalsCalculation

değerler

İsimDeğerTanım
Sum6Toplam toplam hesaplamasını temsil eder.
Count2Sayı toplamları hesaplamasını temsil eder.
Average1Ortalama toplam hesaplamasını temsil eder.
Max4Maks toplam hesaplamasını temsil eder.
Min5Minimum toplam hesaplamasını temsil eder.
Var8Var toplamları hesaplamasını temsil eder.
CountNums3Count Nums toplam hesaplamasını temsil eder.
StdDev7StdDev toplamları hesaplamasını temsil eder.
None0Toplam hesaplama olmadığını gösterir.
Custom9Özel hesaplamayı temsil eder.

Ayrıca bakınız