TotalsCalculation

TotalsCalculation enumeration

Liste sütununun Toplamlar satırındaki hesaplamanın türünü belirler.

public enum TotalsCalculation

değerler

İsim Değer Tanım
Sum 6 Toplam toplam hesaplamasını temsil eder.
Count 2 Sayı toplamları hesaplamasını temsil eder.
Average 1 Ortalama toplam hesaplamasını temsil eder.
Max 4 Maks toplam hesaplamasını temsil eder.
Min 5 Minimum toplam hesaplamasını temsil eder.
Var 8 Var toplamları hesaplamasını temsil eder.
CountNums 3 Count Nums toplam hesaplamasını temsil eder.
StdDev 7 StdDev toplamları hesaplamasını temsil eder.
None 0 Toplam hesaplama olmadığını gösterir.
Custom 9 Özel hesaplamayı temsil eder.

Ayrıca bakınız