Aspose.Cells.Timelines

Tüm Zaman Çizelgesi sınıflarını içerir.

sınıflar

SınıfTanım
TimelineZaman Çizelgesi Görünümü’nün özet açıklaması
TimelineCollectionBelirtilen çalışma sayfasındaki tüm Zaman Çizelgesi nesnelerinin koleksiyonunu belirtir.