Aspose.Cells.Timelines

Tüm Zaman Çizelgesi sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
Timeline Zaman Çizelgesi Görünümü’nün özet açıklaması
TimelineCollection Belirtilen çalışma sayfasındaki tüm Zaman Çizelgesi nesnelerinin koleksiyonunu belirtir.