Aspose.Cells.Utility

Tüm yardımcı program sınıflarını içerir.

sınıflar

SınıfTanım
ExportRangeToJsonOptionsAralığı json’a aktaran seçenekleri belirtir.
JsonLayoutOptionsjson düzen tipinin seçeneklerini temsil eder.
JsonUtilityjson işlemenin yardımcı program sınıfını temsil eder.