Aspose.Cells.Utility

Tüm yardımcı program sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
ExportRangeToJsonOptions Aralığı json’a aktaran seçenekleri belirtir.
JsonLayoutOptions json düzen tipinin seçeneklerini temsil eder.
JsonUtility json işlemenin yardımcı program sınıfını temsil eder.