ExportRangeToJsonOptions

ExportRangeToJsonOptions class

Aralığı json’a aktaran seçenekleri belirtir.

public class ExportRangeToJsonOptions

yapıcılar

İsimTanım
ExportRangeToJsonOptions()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
ExportAsString { get; set; }Hücrelerin dize değerini json’a verir.
HasHeaderRow { get; set; }Aralığın başlık satırı içerip içermediğini gösterir.
Indent { get; set; }Girintiyi gösterir.

Ayrıca bakınız