JsonLayoutOptions

JsonLayoutOptions class

json düzen tipinin seçeneklerini temsil eder.

public class JsonLayoutOptions

yapıcılar

İsimTanım
JsonLayoutOptions()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
ArrayAsTable { get; set; }Diziyi tablo olarak işler.
ConvertNumericOrDate { get; set; }json’daki dizenin sayısala mı yoksa tarihe mi dönüştürüleceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.
DateFormat { get; set; }Tarih değerinin biçimini alır ve ayarlar.
IgnoreArrayTitle { get; set; }Dizi nesnenin bir özelliğiyse başlığı yoksaymayı belirtir.
IgnoreNull { get; set; }Boş değerin göz ardı edilip edilmeyeceğini gösterir.
IgnoreObjectTitle { get; set; }Nesne, nesnenin bir özelliğiyse başlığı yoksaymayı belirtir.
NumberFormat { get; set; }Sayısal değerin biçimini alır ve ayarlar.
TitleStyle { get; set; }Başlığın stilini alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız