JsonLayoutOptions

JsonLayoutOptions class

json düzen tipinin seçeneklerini temsil eder.

public class JsonLayoutOptions

yapıcılar

İsim Tanım
JsonLayoutOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
ArrayAsTable { get; set; } Diziyi tablo olarak işler.
ConvertNumericOrDate { get; set; } json’daki dizenin sayısala mı yoksa tarihe mi dönüştürüleceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.
DateFormat { get; set; } Tarih değerinin biçimini alır ve ayarlar.
IgnoreArrayTitle { get; set; } Dizi nesnenin bir özelliğiyse başlığı yoksaymayı belirtir.
IgnoreNull { get; set; } Boş değerin göz ardı edilip edilmeyeceğini gösterir.
IgnoreObjectTitle { get; set; } Nesne, nesnenin bir özelliğiyse başlığı yoksaymayı belirtir.
NumberFormat { get; set; } Sayısal değerin biçimini alır ve ayarlar.
TitleStyle { get; set; } Başlığın stilini alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız