DateFormat

JsonLayoutOptions.DateFormat property

Tarih değerinin biçimini alır ve ayarlar.

public string DateFormat { get; set; }

Ayrıca bakınız