IgnoreArrayTitle

JsonLayoutOptions.IgnoreArrayTitle property

Dizi nesnenin bir özelliğiyse başlığı yoksaymayı belirtir.

public bool IgnoreArrayTitle { get; set; }

Ayrıca bakınız