IgnoreNull

JsonLayoutOptions.IgnoreNull property

Boş değerin göz ardı edilip edilmeyeceğini gösterir.

public bool IgnoreNull { get; set; }

Ayrıca bakınız