NumberFormat

JsonLayoutOptions.NumberFormat property

Sayısal değerin biçimini alır ve ayarlar.

public string NumberFormat { get; set; }

Ayrıca bakınız