ExportRangeToJson

JsonUtility.ExportRangeToJson method

Aralık json dosyasına aktarılıyor.

public static string ExportRangeToJson(Range range, ExportRangeToJsonOptions options)
Parametre Tip Tanım
range Range Menzil.
options ExportRangeToJsonOptions Dışa aktarma seçenekleri.

Geri dönüş değeri

json dize değeri.

Ayrıca bakınız