Aspose.Cells.Vba

VBA projesinin tüm sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
VbaModule VBA projesindeki modülü temsil eder.
VbaModuleCollection Şunların listesini temsil eder:VbaModule
VbaProject VBA projesini temsil eder.
VbaProjectReference VBA projesinin başvurusunu temsil eder.
VbaProjectReferenceCollection VBA projesinin tüm başvurularını temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
VbaModuleType VBA modülünün türünü temsil eder.
VbaProjectReferenceType VBA proje başvurusunun türünü temsil eder.