Codes

VbaModule.Codes property

Modülün kodlarını alır ve ayarlar.

public string Codes { get; set; }

Ayrıca bakınız