Name

VbaModule.Name property

Modülün adını alır ve ayarlar.

public string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız