VbaModuleType

VbaModuleType enumeration

VBA modülünün türünü temsil eder.

public enum VbaModuleType

değerler

İsim Değer Tanım
Procedural 0 Bir prosedür modülünü temsil eder.
Document 1 Bir belge modülünü temsil eder.
Class 2 Bir sınıf modülünü temsil eder.
Designer 3 Bir tasarımcı modülünü temsil eder.

Ayrıca bakınız