VbaProject

VbaProject class

VBA projesini temsil eder.

public class VbaProject

Özellikleri

İsim Tanım
CertRawData { get; } Bu VBA projesi imzalanırsa sertifika ham verilerini alır.
IslockedForViewing { get; } Bu VBA projesinin görüntüleme için kilitlenip kilitlenmediğini gösterir.
IsProtected { get; } Bu VBA projesinin korunup korunmadığını gösterir.
IsSigned { get; } VBAcode’un imzalanıp imzalanmadığını gösterir.
IsValidSigned { get; } VBA projesinin imzasının geçerli olup olmadığını gösterir.
Modules { get; } Hepsini alırVbaModule nesneler.
Name { get; set; } VBA projesinin adını alır ve ayarlar.
References { get; } VBA projesinin tüm referanslarını alır.

yöntemler

İsim Tanım
Copy(VbaProject) VBA projesini diğer dosyadan kopyalayın.
Protect(bool, string) Bu VBA projesini korur veya korumasını kaldırır.
Sign(DigitalSignature) Bu VBA projesini DigitalSignature ile imzalayın
ValidatePassword(string) Koruma parolasını doğrular.

Örnekler


[C#]

//Bir Çalışma Kitabı nesnesini başlatma
Workbook workbook = new Workbook();
 // VBA projesini başlat.
VbaProject vbaProject = workbook.VbaProject;
//Excel dosyasını kaydetme
workbook.Save("book1.xlsm");

 [Visual Basic]

'Bir Çalışma Kitabı nesnesini başlatma
Dim workbook As Workbook = New Workbook()
'VBA projesini başlatın.
Dim vbaProject as VbaProject  = workbook.VbaProject
'Excel dosyasını kaydetme
workbook.Save("book1.xlsm")

Ayrıca bakınız