Protect

VbaProject.Protect method

Bu VBA projesini korur veya korumasını kaldırır.

public void Protect(bool islockedForViewing, string password)
Parametre Tip Tanım
islockedForViewing Boolean projeyi görüntüleme için kilitleyip kilitlemediğini gösterir.
password String Değer null ise, bu VBA projesinin korumasını kaldırır, aksi takdirde bu VBA projesini yansıtır.

Notlar

islockedForViewing doğruysa, parola boş olamaz.

Ayrıca bakınız