ValidatePassword

VbaProject.ValidatePassword method

Koruma parolasını doğrular.

public bool ValidatePassword(string password)
Parametre Tip Tanım
password String şifre

Geri dönüş değeri

Parolanın bu VBA projesinin koruma parolası olup olmadığı

Ayrıca bakınız