Type

VbaProjectReference.Type property

Bu başvurunun türünü alır.

public VbaProjectReferenceType Type { get; }

Ayrıca bakınız