VbaProjectReferenceType

VbaProjectReferenceType enumeration

VBA proje başvurusunun türünü temsil eder.

public enum VbaProjectReferenceType

değerler

İsim Değer Tanım
Registered 0 Otomasyon türü kitaplığına bir başvuru belirtir.
Control 1 Döndürülmüş tür kitaplığına ve genişletilmiş tür kitaplığına bir başvuru belirtir.
Project 2 Harici bir VBA projesine başvuru belirtir.

Ayrıca bakınız