Aspose.Cells.WebExtensions

WebExtension’ın tüm sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
WebExtension Bir Office Eklentisi örneğini temsil eder.
WebExtensionBinding Bir Office Eklentisi ile belgedeki veriler arasındaki bağlayıcı ilişkiyi temsil eder.
WebExtensionBindingCollection Bir Office Eklentisi ile belgedeki veriler arasındaki bağlama ilişkilerinin listesini temsil eder.
WebExtensionCollection Web uzantısının listesini temsil eder.
WebExtensionProperty Bir Office Eklentisi özel özelliğini temsil eder.
WebExtensionPropertyCollection Web uzantısı özelliklerinin listesini temsil eder.
WebExtensionReference Uzantının sağlayıcı konumunu ve sürümünü tanımlamayı temsil eder.
WebExtensionReferenceCollection Web uzantısı başvurusunun listesini temsil eder.
WebExtensionTaskPane Kalıcı bir görev bölmesi nesnesini temsil eder.
WebExtensionTaskPaneCollection Görev bölmesinin listesini temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
WebExtensionStoreType Web uzantısının mağaza türünü temsil eder.