WebExtension

WebExtension class

Bir Office Eklentisi örneğini temsil eder.

public class WebExtension

Özellikleri

İsimTanım
AlterReferences { get; }Alter referansların bir listesini alır.
Bindings { get; }Bir Office Eklentisi ile belgedeki veriler arasındaki tüm bağlama ilişkilerini alır.
Id { get; set; }Geçerli belgedeki Office Eklentisi örneğini benzersiz şekilde tanımlar ve ayarlar.
IsFrozen { get; set; }Kullanıcının Office Eklentisi ile etkileşime girip giremeyeceğini belirtir.
Properties { get; }Web uzantısının tüm özelliklerini alır.
Reference { get; }Bir Office Eklentisine yönelik birincil başvuruyu alın.

Ayrıca bakınız