AlterReferences

WebExtension.AlterReferences property

Alter referansların bir listesini alır.

public WebExtensionReferenceCollection AlterReferences { get; }

Ayrıca bakınız