Bindings

WebExtension.Bindings property

Bir Office Eklentisi ile belgedeki veriler arasındaki tüm bağlama ilişkilerini alır.

public WebExtensionBindingCollection Bindings { get; }

Ayrıca bakınız