Id

WebExtension.Id property

Geçerli belgedeki Office Eklentisi örneğini benzersiz şekilde tanımlar ve ayarlar.

public string Id { get; set; }

Ayrıca bakınız