IsFrozen

WebExtension.IsFrozen property

Kullanıcının Office Eklentisi ile etkileşime girip giremeyeceğini belirtir.

public bool IsFrozen { get; set; }

Ayrıca bakınız