Reference

WebExtension.Reference property

Bir Office Eklentisine yönelik birincil başvuruyu alın.

public WebExtensionReference Reference { get; }

Ayrıca bakınız