WebExtensionBinding

WebExtensionBinding class

Bir Office Eklentisi ile belgedeki veriler arasındaki bağlayıcı ilişkiyi temsil eder.

public class WebExtensionBinding

yapıcılar

İsimTanım
WebExtensionBinding()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Appref { get; set; }Bu listedeki bağlama girişini belgedeki bağlı verilerle eşlemek için kullanılan bağlama anahtarını alır ve ayarlar.
Id { get; set; }Bağlama tanımlayıcısını alır ve ayarlar.
Type { get; set; }Bağlama türünü alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız