WebExtensionBinding

WebExtensionBinding class

Bir Office Eklentisi ile belgedeki veriler arasındaki bağlayıcı ilişkiyi temsil eder.

public class WebExtensionBinding

yapıcılar

İsim Tanım
WebExtensionBinding() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Appref { get; set; } Bu listedeki bağlama girişini belgedeki bağlı verilerle eşlemek için kullanılan bağlama anahtarını alır ve ayarlar.
Id { get; set; } Bağlama tanımlayıcısını alır ve ayarlar.
Type { get; set; } Bağlama türünü alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız