WebExtensionCollection

WebExtensionCollection class

Web uzantısının listesini temsil eder.

public class WebExtensionCollection : CollectionBase<WebExtension>

Özellikleri

İsim Tanım
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; } Belirli bir dizine göre web uzantısını alır.
Item { get; set; }

yöntemler

İsim Tanım
Add() Bir web uzantısı ekler.
BinarySearch(WebExtension)
BinarySearch(WebExtension, IComparer<WebExtension>)
BinarySearch(int, int, WebExtension, IComparer<WebExtension>)
Clear()
Contains(WebExtension)
CopyTo(WebExtension[])
CopyTo(WebExtension[], int)
CopyTo(int, WebExtension[], int, int)
Exists(Predicate<WebExtension>)
Find(Predicate<WebExtension>)
FindAll(Predicate<WebExtension>)
FindIndex(Predicate<WebExtension>)
FindIndex(int, Predicate<WebExtension>)
FindIndex(int, int, Predicate<WebExtension>)
FindLast(Predicate<WebExtension>)
FindLastIndex(Predicate<WebExtension>)
FindLastIndex(int, Predicate<WebExtension>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<WebExtension>)
GetEnumerator()
IndexOf(WebExtension)
IndexOf(WebExtension, int)
IndexOf(WebExtension, int, int)
LastIndexOf(WebExtension)
LastIndexOf(WebExtension, int)
LastIndexOf(WebExtension, int, int)
RemoveAt(int) Web uzantısını dizine göre kaldırın. (2 methods)

Ayrıca bakınız