WebExtensionProperty

WebExtensionProperty class

Bir Office Eklentisi özel özelliğini temsil eder.

public class WebExtensionProperty

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; set; } Özel bir özellik adı alır ve ayarlar.
Value { get; set; } Bir özel özellik değeri alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız