WebExtensionReference

WebExtensionReference class

Uzantının sağlayıcı konumunu ve sürümünü tanımlamayı temsil eder.

public class WebExtensionReference

Özellikleri

İsim Tanım
Id { get; set; } Bir katalog sağlayıcısı içindeki Office Eklentisi ile ilişkili tanımlayıcıyı alır ve ayarlar. Tanımlayıcı, bir katalog sağlayıcısı içinde benzersiz OLMALIDIR.
StoreName { get; set; } Office Eklentisinin depolandığı pazar yerinin örneğini alır ve ayarlar. .
StoreType { get; set; } Mağaza özniteliğinin tanımladığı pazar yeri türünü alır ve ayarlar.
Version { get; set; } Sürümü alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız