StoreType

WebExtensionReference.StoreType property

Mağaza özniteliğinin tanımladığı pazar yeri türünü alır ve ayarlar.

public WebExtensionStoreType StoreType { get; set; }

Ayrıca bakınız