Version

WebExtensionReference.Version property

Sürümü alır ve ayarlar.

public string Version { get; set; }

Ayrıca bakınız