WebExtensionTaskPane

WebExtensionTaskPane class

Kalıcı bir görev bölmesi nesnesini temsil eder.

public class WebExtensionTaskPane

Özellikleri

İsim Tanım
DockState { get; set; } Bu görev bölmesi nesnesinin son yerleştirilmiş konumunu alır ve ayarlar.
IsLocked { get; set; } Görev bölmesinin kullanıcı arayüzündeki belgeye kilitlenip kilitlenmediğini ve kullanıcı tarafından kapatılıp kapatılamayacağını gösterir.
IsVisible { get; set; } Belge açıldığında Görev Bölmesi’nin varsayılan olarak görünür olarak gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.
Row { get; set; } Aynı varsayılan konuma yerleştirilmiş diğer kalıcı görev bölmeleri arasında bu görev bölmesinin dıştan içe doğru numaralandırarak dizinini alır ve ayarlar.
WebExtension { get; set; } Görev bölmesi örneği ile ilişkili web uzantısı bölümünü alır ve ayarlar
Width { get; set; } Bu görev bölmesi örneği için varsayılan genişlik değerini alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız