CollectionBaseT

CollectionBase<T> class

Kesin olarak yazılan bir koleksiyon için soyut temel sınıfı sağlar.

public abstract class CollectionBase<T> : ICollection, IList<T>

Özellikleri

İsim Tanım
Capacity { get; set; } Listenin içerebileceği öğe sayısını alır veya ayarlar.
Count { get; } Öğe sayısını alır.
Item { get; set; } Belirtilen dizindeki öğeyi alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
BinarySearch(T)
BinarySearch(T, IComparer<T>)
BinarySearch(int, int, T, IComparer<T>)
Clear() Tüm öğeleri kaldırın.
Contains(T)
CopyTo(T[])
CopyTo(T[], int)
CopyTo(int, T[], int, int)
Exists(Predicate<T>)
Find(Predicate<T>)
FindAll(Predicate<T>)
FindIndex(Predicate<T>)
FindIndex(int, Predicate<T>)
FindIndex(int, int, Predicate<T>)
FindLast(Predicate<T>)
FindLastIndex(Predicate<T>)
FindLastIndex(int, Predicate<T>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<T>)
GetEnumerator()
IndexOf(T)
IndexOf(T, int)
IndexOf(T, int, int)
LastIndexOf(T)
LastIndexOf(T, int)
LastIndexOf(T, int, int)
RemoveAt(int) Belirtilen dizindeki öğeyi kaldırır.

Ayrıca bakınız