ActiveXPersistenceType

ActiveXPersistenceType enumeration

Αντιπροσωπεύει τη μέθοδο επιμονής για διατήρηση ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX.

public enum ActiveXPersistenceType

Αξίες

ΟνομααξίαΠεριγραφή
PropertyBag0Τα δεδομένα αποθηκεύονται ως δεδομένα xml.
Storage1Τα δεδομένα αποθηκεύονται ως δυαδικά δεδομένα αποθήκευσης.
Stream2Τα δεδομένα αποθηκεύονται ως δυαδικά δεδομένα ροής.
StreamInit3Τα δεδομένα αποθηκεύονται ως δυαδικά δεδομένα streaminit.

Δείτε επίσης