ConnectionPointPlace

ConnectionPointPlace enumeration

Καθορίζει τη θέση στο σχήμα όπου θα συνδεθεί ο σύνδεσμος.

public enum ConnectionPointPlace

Αξίες

ΟνομααξίαΠεριγραφή
Top0Κορυφή του σχήματος.
Bottom1Κάτω μέρος του σχήματος.
Left2Αριστερά του σχήματος.
Right3Δεξιά του σχήματος.
Center4Κέντρο του σχήματος.

Δείτε επίσης