PdfEncryptionAlgorithm

PdfEncryptionAlgorithm enumeration

Καθορίζει τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση ενός εγγράφου PDF.

public enum PdfEncryptionAlgorithm

Αξίες

ΟνομααξίαΠεριγραφή
RC4_400Κρυπτογράφηση RC4, μήκος κλειδιού 40 bit.
RC4_1281Κρυπτογράφηση RC4, μήκος κλειδιού 128 bit.

Δείτε επίσης