PdfCompliance

PdfCompliance enumeration

Menentukan tingkat kepatuhan PDF ke file keluaran.

public enum PdfCompliance

Nilai

NamaNilaiKeterangan
Pdf150File keluaran akan sesuai dengan PDF 1.5.
PdfA1a1File keluaran akan sesuai dengan PDF/A-1a.
PdfA1b2File keluaran akan sesuai dengan PDF/A-1b.

Lihat juga