PdfDigitalSignatureHashAlgorithm

PdfDigitalSignatureHashAlgorithm enumeration

Menentukan algoritme hash digital yang digunakan oleh tanda tangan digital.

public enum PdfDigitalSignatureHashAlgorithm

Nilai

NamaNilaiKeterangan
Sha10algoritma hash SHA-1.
Sha2561algoritma hash SHA-256.
Sha3842algoritma hash SHA-384.
Sha5123algoritma hash SHA-512.
Md54algoritma hash SHA-1.

Lihat juga