ControlMousePointerType

ControlMousePointerType enumeration

Vertegenwoordigt het type pictogram dat wordt weergegeven als de muisaanwijzer voor het besturingselement.

public enum ControlMousePointerType

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
Default0Standaard aanwijzer.
Arrow1Pijl.
Cross2Cross-hair pointer.
IBeam3I-balk.
SizeNESW6Dubbele pijl die naar het noordoosten en zuidwesten wijst.
SizeNS7Dubbele pijl die naar het noorden en het zuiden wijst.
SizeNWSE8Dubbele pijl die naar het noordwesten en het zuidoosten wijst.
SizeWE9Dubbele pijl naar het westen en oosten.
UpArrow10Pijl omhoog.
HourGlass11Zandloper.
NoDrop12“Niet”-symbool (cirkel met een diagonale lijn) bovenop het object dat wordt gesleept.
AppStarting13Pijl met een zandloper.
Help14Pijl met een vraagteken.
SizeAll15“Size-all”-cursor (pijlen wijzen naar het noorden, zuiden, oosten en westen).
Custom99Gebruikt het pictogram gespecificeerd door de eigenschap MouseIcon.

Zie ook