IsWordWrapped

LabelActiveXControl.IsWordWrapped property

Geeft aan of de inhoud van het besturingselement automatisch terugloopt aan het einde van een regel.

public bool IsWordWrapped { get; set; }

Zie ook