LargeChange

ScrollBarActiveXControl.LargeChange property

Haalt op en stelt het bedrag in waarmee de eigenschap Position verandert

public int LargeChange { get; set; }

Zie ook