AsposeDiagramPrintDocument

AsposeDiagramPrintDocument constructor

Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse die kan worden doorgegeven aan een PrintPreviewDialog-formulier om een diagram af te drukken en te bekijken.

public AsposeDiagramPrintDocument(Diagram diagram)
ParameterTypeBeschrijving
diagramDiagram

Zie ook